Εμμανουήλ Παπασάββας

26
Jan

Εμμανουήλ Παπασάββας

desc
Κοινός Διοικητής
ΓΝΠΑ "Η Αγία Σοφία" και ΓΝΠΑ "Π. & Α. Κυριακού"

Από το 2010 Κοινός Διοικητής των Παιδιατρικών Νοσοκομείων Αθηνών “Η Αγία Σοφία” και “Π. & Α. Κυριακού” με σπουδές στον Τομέα της Υγείας και από το 2013 Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».