Δημήτριος Ντζανάτος

16
Jan

Δημήτριος Ντζανάτος

desc
Πρόεδρος
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Ο Δημήτρης Ντζανάτος είναι πρώην Ορκωτός Ελεγκτής με 46 χρόνια συνεχούς επαγγελματικής απασχόλησης. Υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας για 21 χρόνια, από το 1996 έως και το 2017. Είναι διδάκτορας στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, της ελεγκτικής και της φορολογίας. Έχει συγγράψει βιβλία για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τη Φορολογία Εισοδήματος και το επιτελικό κράτος.