Εβίνα Ηλιοπούλου

11
Jan

Εβίνα Ηλιοπούλου

desc
Ψυχολόγος, Επικεφαλής τμήματος Εργασιακής Ψυχολογίας
Hellas EAP

Η Εβίνα Ηλιοπούλου είναι Επικεφαλής του τμήματος εργασιακής
ψυχολογίας της Hellas EAP και διαθέτει παραπάνω από 15 χρόνια
επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Employee Assistance Programs
(EAP).
Είναι αδειούχος ψυχολόγος, συστημική/ οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια,
πιστοποιημένη στους τομείς της Διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο και
στη διαχείριση κρίσιμων και τραυματικών γεγονότων.
Στην πορεία της καριέρας της έχει αποκτήσει εξειδίκευση στους
ακόλουθους τομείς:
• Σχεδιασμό και υλοποίηση ΕΑΡ προγραμμάτων
• Συμβουλευτική καθοδήγηση στελεχών σε πρόληψη και διαχείριση
συμπεριφοριστικών ρίσκων στον εργασιακό χώρο
• Επίλυση συγκρούσεων μέσω της διαμεσολάβησης στον εργασιακό
χώρο
• Σχεδιασμό και συντονισμό ομάδων συμβουλευτικής και ομάδων
αποφόρτισης στον εργασιακό χώρο
• Εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια στους τομείς
των Οργανωσιακών αλλαγών, ανθεκτικότητας και διαχείρισης στρες,
διαχείρισης κρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο,
ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας, προαγωγής της ψυχικής υγείας
και ευεξίας στον εργασιακό χώρο.
• Συντονισμό και υλοποίηση παρεμβάσεων σε διαχείριση κρίσεων
Η Εβίνα είναι πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος του συλλόγου ΕΑΡΑ
Employee Assistance Professionals Association International (EAPA Int),
μέλος του Employee Assistance European Forum (EAEF) και του Employee
Assistance Professionals Association Int. (EAPA Int.).