Η γλώσσα διεξαγωγής του συνεδρίου είναι τα ελληνικά